GİZLİLİK POLİTİKASI


E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş. (salvatorebonafede.com), kendi platformlarında tuttuğu kullanıcı/üye kişisel verilerinin korunması ve muhafazasında kullanacağı gizlilik ilkelerini aşağıda bilgilerinize sunmaktadır.

Bu ilkeler, salvatorebonafede.com’a internet sitesi aracılığı ile iletilen kişisel verilere ilişkin olarak, kullanıcı/üye ile salvatorebonafede.com’un ilişkilerini düzenlemek ve iletilen bilgilerin kullanım şekil ve şartları hakkında bilgilendirme amaçlı tespitleri içerir.

Kullanıcıların/üyelerin, salvatorebonafede.com platformlarını kullanmaya başlaması, işbu gizlilik ilkelerini kabul ettikleri anlamına gelecektir.

Gizlilik ilkeleri olarak tarafınıza sunulan şartları kabul etmediğiniz takdirde, salvatorebonafede.com platformlarını kullanmayınız, üyelik için başvuru yapmayınız, salvatorebonafede.com internet sitesinde yer alan ve kişisel verilerinizin temini için hazırlanan alanları doldurmayınız. Üyeliğinizin başlatılması için gerekli kişisel verilerin salvatorebonafede.com platformlarında belirtmemiş olmanız halinde salvatorebonafede.com üyesi olamayacağınızı üzülerek bildiririz.

salvatorebonafede.com internet sitesinde başka siteler ile “link” bağlantıları bulunmakta olup, işbu gizlilik ilkeleri sadece salvatorebonafede.com adresli internet sitemizde uygulanacaktır. Bu itibarla “link” bağlantısı verilmiş olan diğer sitelerle ilgili olarak salvatorebonafede.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

Tanımlamalar;

Kişisel Veri: Tanımlanmış ya da doğrudan veya dolaylı olarak, bir kimlik numarası ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerinin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen veri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Otomatik olsun olmasın, toplama, kaydetme, hazırlama, yükleme, uyarlama, değiştirme, geri çağırma, danışma, kullanma, aktarma yoluyla açığa vurma, yayma ya da bunların dışında erişilebilir hale getirme, düzenleme, birleştirme, engelleme, silme gibi yollarla kişisel bilgiler üzerinden yürütülmekte olan herhangi bir işlem ya da işlemler bütünü.

Kullanıcı: salvatorebonafede.com ile üyelik sözleşmesi imzalamış olmamasına karşın salvatorebonafede.com internet sitesine giren, bu site üzerinde üyelik gerektirmeyen işlemler yapabilen kişiler.

Üye : salvatorebonafede.com ile üyelik sözleşmesi yapan kişi.

Kişisel Veriler

salvatorebonafede.com, üyelik başvurusu esnasında ad, soyadı, irtibat telefonu, adres, e-posta adresi gibi kişisel verilerinizi talep etmektedir. Anılan verilerin temini için hazırlanan sahalara girilen bilgilerin doğru ve güncel bilgiler olduğunu farzedilerek kaydınız gerçekleştirilmektedir. salvatorebonafede.com, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel verileriniz salvatorebonafede.com tarafından, üyeliğin başlatılması ve işletilmesi, salvatorebonafede.com tarafından sağlanan hizmet ve servislerin yerine getirilmesi, gerektiğinde bilgi paylaşımı için her türlü iletişim kurma amacı ve bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacı ile kullanıcı istatistiklerinin oluşturulmasında, üye kaydınızın ve (hesabınızın) oluşturulmasında, kişisel üye profilinizin çıkarılmasında, kişisel verilerinize uygun olan promosyon önerilerinin size iletilmesinde kullanılacaktır. Üyelik Sözleşmesi’nin imzalanması durumunda bu bilgiler herhangi bir izin, onay vs.'ye gerek kalmaksızın her türlü reklam ve tanıtıcı materyal içeriğinde kullanılabilecektir.

salvatorebonafede.com, üyelere periyodik olarak duyurulmasını uygun gördüğü; esaslı hizmet değişikliklerini, yeni getirilen özellikleri, teknik konularda gerçekleştirilen yenilikler ve düzeltmeler ile ürün ve hizmetlerindeki diğer bilgileri gönderecektir. Talebinizi salvatorebonafede.com’a iletmeniz durumunda bilgilerin tarafınıza iletilmesine son verilecektir.

Diğer Kayıtlar

Hesap hareketleriniz ve oynadığınız oyunlara ilişkin bilgiler elektronik ortamda kaydedilmektedir. Ayrıca salvatorebonafede.com tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi amacı ile kayıtlarınızda gerçekleşen her türlü hareket salvatorebonafede.com tarafından görüntülenmekte ve izlenmektedir.

salvatorebonafede.com çağrı merkezi ile yapacağınız görüşmeleri, aldığınız hizmetle ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü sağlayabilmek, güvenlik ve hizmet kalitesini denetlemek amaçları ile kaydedilebilir.


Kişisel Verilerin Saklanması ve Muhafazası

salvatorebonafede.com kişisel verilerinizi itina ile koruyacak halka açık olmayan özel bir elektronik ortam datası içinde muhafaza edecektir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Üyelik başvurusu yapılması, bu hususta da salvatorebonafede.com’a onay verdiğiniz anlamına gelecektir.

Öte yandan salvatorebonafede.com, kişisel bilgilerinizi

1. Yasal gereklilikler doğrultusunda ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla ya da,

2. Yürürlükteki yasal düzenlemeler, mahkeme kararları veya idari emirler gereğince ya da,
3. Üyenin menfaatlerinin korunması amacıyla ifşa edebilir.

Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Kişisel verilerinizi; 0850 532 56 55 numaralı salvatorebonafede.com müşteri hizmetlerinden veya salvatorebonafede.com'a üye girişi sonrasında “Profilim” menüsünde yer alan “Kişisel Bilgilerim” sayfasından güncelleyebilirsiniz.

Uyarılarınız

Yukarıda izah edilen ve kişisel veri sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali 0850 532 56 55 numaralı müşteri hizmetlerine veya salvatorebonafede.com internet adresine veya destek@salvatorebonafede.com e-posta adresine bildiriniz. Uyarınız salvatorebonafede.com tarafından hassasiyetle incelenecek ve varlığının tespiti halinde ihlal giderilmeye çalışılacaktır.

İşbu gizlilik ilkeleri metni salvatorebonafede.com platformları için tesis edilmiş olup, konuyla ilgili sorularınızı 0850 532 56 55 numaralı müşteri hizmetleri veya salvatorebonafede.com internet adresine veya destek@salvatorebonafede.com e-posta adresine iletebilirsiniz.